Villa van Hadrianus: Canopus en Serapeum

foto: Andy Hay

Canopus

Als we verder naar het zuiden lopen, komen we bij de vijver waar dit deel van de Villa Hadrianus naar genoemd is: de Canopus. De eerste die je ziet, is een vijver van 119 bij 18 meter die eindigt bij het heiligdom van Serapeum. De Canopus is gegraven in een smalle en lage vallei.

Canopus

Villa van Hadrianus: Canopus
foto: Jastrow
foto’s: Zanner en de lange gang: Steven Zucker

Het Serapeum is een groot nympheum in de vorm van een half ronde exedra. De voorste ruimte heeft een koepelgewelf dat uit één stuk gegoten is. Achter de apsis met de acht nissen is nog een lange gang met een tongewelf gebouwd die sterk aan een grot doet denken. Ook hier zijn net als in de halfronde voorste ruimte waterbekkens te vinden. Het Serapeum is voor een deel in een heuvel gebouwd. Serapis was de god die over de doden heerste en in de aarde leefde. Dit maakte de kunstmatige spelonk met de waterpartijen ook een toepasselijke omgeving. Waarschijnlijk werd de ruimte gebruikt als een triclinium: een vertrek waar Hadrianus met zijn gasten at.

foto: Wikimedia

Serapeum        Video reconstructie
G.B. Piranesi ‘Serapeum’ ca. 1769      MET museum

Deze vijver is genoemd naar en gebaseerd op een kanaal in Alexandrië: de Euripos. Dit kanaal liep naar een arm van de Nijl waar het heiligdom dat gewijd aan Serapeum was, lag. Dit heiligdom in Alexandrië is trouwens ook door Hadrianus ontworpen. Een deel van de portico is nog intact. De architraaf wordt door ronde bogen afgewisseld en tussen de zuilen staan nog enkele beelden. Dit zijn zoals dat bijna altijd het geval was, kopieën van Griekse originelen.

De beelden die aan deze zijde zijn opgegraven bleken ook sterk door de Egyptische beeldhouwkunst geïnspireerd te zijn. Het waren de Egyptische goden: Ptah, Isis en Osiris.

Villa van Hadrianus: Canopus en Kariatiden
foto’s: Jonathan Rome & Gretchen Van Horne en groot: Patrick Denker

Kariatiden     Video reconstructie (0.17 minuten)

De Romeinen waren in staat om op grote schaal zeer nauwkeurige marmeren kopieën te maken van de vaak bronzen Griekse beelden. Hiervoor hadden zij een handig methode ontwikkeld, maar daarover ter plekke meer. Als je voor de drie beelden van Mars, Mercurius en Minerva staat, zie je rechts een aantal kariatiden. Deze beelden hebben oorspronkelijk een pergola gedragen. Ook deze beelden zijn nauwkeurige kopieën van de Erechtheion-kariatiden uit Athene die in opdracht van Hadrianus gemaakt zijn. De huidige beelden die we hier zien, zijn kopieën van cement. De beelden die Hadrianus had laten namaken zijn nu in een museum te vinden. Verder waren er nog beelden van de Nijl, de Tiber en een krokodil.

Youtube Canopus      Reconstructie Serapeum-tempel
3D model Serapeum

Plattegrond van de Canopos: 1. Afwisselend gebogen en rechte portico 2. Grote vijver (‘kanaal’) 3. Kleine waterbekken 4. Serapeum-heiligdom

Het zuidelijke deel, de Serapeum-tempel, is met behulp van de vele gevonden fragmenten die in de Canopos lagen weer gereconstrueerd. Hier in het Vaticaan Museum is een reconstructie te zien.

Serapeum-tempel reconstructie      Andere zijde       Drie Goden

foto’s: photos: John Kannenberg en Sailko

Vervolg Tivoli Villa Hadrianus: Hof met Dorische zuilen en de Quadriportico