Sint-Pietersbasiliek III

We zullen de beelden in de nissen van de vier grote vieringpijlers nader bekijken en dan voornamelijk de nis waar Bernini zijn Longinus voor gehakt heeft. Nadat het baldacchino voltooid was, won Bernini ook de competitie voor de nissen in de pijlers.

De viering        De top van het baldacchino

Sint-Pietersbasiliek viering Baldacchino
foto’s: Larry Koester

Zijn voorstel was om beelden in de grote nissen te plaatsen en bij de balkons erboven reliëfs. De balkons waren er al en zouden bij de feestdag van de heilige gebruikt worden om de desbetreffende reliek uit te stallen. Bernini wilde de nissen en beelden afstemmen op het baldacchino.

Zuilen Baldacchino      Balkon boven de nis

Baldacchino
foto’s: Steven Zucker en balkon Lawrence OP

Francesco Duquesnoy ‘H. Andreas’       Balkon boven de nis

Het beeld van de H. Andreas voor de nis van de pijler werd als eerste uitgevoerd. De beeldhouwer Francesco Duquesnoy kreeg de opdracht, maar werkte wel onder het wakend oog van de Bernini. Opvallend is hoeveel het beeld van de H. Andreas lijkt op het gelijknamige beeld van Gianlorenzo in de kerk op de Quirinaal.

Francesco Duquesnoy “H. Andreas”
foto’s: Sailko; Gary Todd en balkon: David Macchi

Andrea Bolgi ‘Heilige Helena’    In situ    Balkon

In 1629 had Urbanus VIII net een stuk van het Kruis aan de basilica gegeven. Een beeld van de heilige Helena (zij had het kruis ontdekt) kon dus mooi in de nis onder deze reliek. Andrea Bolgi kreeg de opdracht voor een beeld van deze heilige vrouw (Wikipedia). 

De rivaal van Gianlorenzo Francesco Mochi hakte de heilige Veronica. Het laatste beeld, de heilige Longinus, hakte Bernini zelf.

Bernini ‘Longinus’ kijkt naar boven
Voorstudie ca. 1631    Fogg Museum of Art

Als je de vier beelden met elkaar vergelijkt dan valt direct het beeld van Bernini op. Over smaak kun je twisten, maar niet over het feit dat Longinus in de nis op een grote afstand nog zeer duidelijk is te zien, terwijl de andere drie beelden bij wijze van spreken wegvallen. Als je direct voor en onder de nis staat, kun je zien hoe Bernini dit effect bereikt heeft (meer informatie: Wikipedia).

Volgens de legende was Longinus de Romeinse krijgsheer, die Christus met zijn lans stak. Hij was blind, maar toen hij met zijn hand, bevochtigd door het bloed van Christus, zijn ogen aanraakte, keerde het licht in zijn ogen terug. Longinus bekeerde zich natuurlijk tot de enige echte en ware godsdienst: het christendom.

Bernini 'Longinus'
Wikipedia

De bovenste nissen waar de relieken opgeborgen waren, hebben zuilen die uit de oude Sint Pieter komen. En wel de gedraaide zuilen van de tempel van Salomon. Deze zuilen werden zelf al als relieken beschouwd daar zij uit die beroemde tempel kwamen. De putti boven het segmentvormige en gebroken fronton keert terug in de Cornaro-kapel. Tenslotte bekijken we nog even een werk van Bernini voor paus Alexander VII

Vervolg Rome dag 4: Sint-Pietersbasiliek interieur IV