Sant’Ignazio en het Piazza

Huizen aan het Piazza di Sant’Ignazio

Piazza di Sant'Ignazio huizen Rome
foto’s: Myrabella

Hier steken we over en volgen het bordje Pantheon en komen uit bij het Piazza di San Ignazio ontworpen door Filippo Raguzzini 1717- 1728 (kaart van de omgeving). Het Piazza di San Ignazio is niet zoals de scala di Spagna ontworpen om van dichtbij en ver bekeken te worden.

Het plein voor de kerk van de heilige Ignatius is vrij klein en kan door alle omringende gebouwen alleen van dichtbij bekeken worden. Als je op dit pleintje wandelt, voegt het nauwelijks nieuwe indrukken toe zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is bij het plein voor de Sint Pieter of als je de cordonata oploopt. We zullen dit pleintje nog vergelijken met het Piazza voor de Santa Maria della Pace. Hier heeft de architect, Raguzzini, een omkering van de uitstekende convexe kerk van de Maria van de Vrede gemaakt. Het woonhuis in het midden heeft geen convexe maar concave vorm. Er zijn wel duidelijke overeenkomsten tussen de Spaanse trappen en dit pleintje. Bij beide spelen gebogen lijnen die nu eens naar binnen en dan weer naar buiten gaan een dominerende rol.

Piazza di Sant’Ignazio       Achterzijde

Piazza di Sant'Ignazio Rome
foto: Giovanni Sestini

We gaan een van de belangrijkste kerken van de jezuïeten in.

Sant’Ignazio      Lieven Cruyl ‘De kerk van Sant’Ignazio’ 1665  
Cleveland Museum

Sant'Ignazio facade
foto: Hans

Sant’Ignazio

Sant'Ignazio schip
foto’s: Max_Ryazanov en Slices of Light

Plafond

foto: Diego Delso, delso.photo

Koepel
llustratieo koepel in Andrea Pozzo, Perspectiva pictorum et architectorum 1693

Sant'Ignazio koepel

Andrea Pozzo ‘Zelfportret’
Andrea Pozzo ‘Zelfportret’ 1703, Museum Kunstpalast Düsseldorf

Deze is door twee monniken ontworpen en wel de architect Orazio Grassi en de schilder Andrea Pozzo. Klik hier voor een schema van de fresco’s op het plafond met uitleg. Als we in het schip staan, lopen we precies in het midden en blijven stilstaan bij een markering: een ronde porfieren schijf, in het marmer van de vloer. Vanaf dit punt kun je de bijzondere koepel van deze kerk goed zien en ook het grote plafond. Als we doorlopen, nog steeds in het midden van het schip, richting het altaar, gebeurt er iets vreemds met de koepel, maar dit zul je ter plekke wel kunnen waarnemen.

“Pozzo beeldt zichzelf in zijn Zelfportret in gedraaide houding af, wijzend naar de schijnkoepel [in de Sant’Ignazio] die hij zojuist heeft geschilderd, maar die opvallend genoeg niet staat afgebeeld op het doek. Met zijn rechterwijsvinger wijst hij naar het plafond, terwijl zijn linkerhand in het volledige werk rust op zijn geschriften over de illusionaire perspectiefschilderkunst en het gebruik van trompe-l’oeil.’ “A. Pozzo, “Perspectiva pictorum et architectorum [THE MET] “ 1642-1709 Bron: Wikipedia

Andrea Pozzo 'Zelfportret'

Deze kerk is vooral beroemd om de plafondschildering van de jezuïetenbroeder Andrea Pozzo.  Hij heeft de stichter van de jezuïetenorde, Ignatius de Loyola, weergegeven terwijl hij het paradijs betreedt. Het is een prachtig voorbeeld van de schilderkunst in de Barok met een zeer uitgekiende perspectivische werking. Vele afbeeldingen zie Wikipedia.

Andrea Pozzo fresco Sint Ignatius en de heilige Triniteit
foto’s: Slices of Light, Sailko en Ben Skála

Andrea Pozzo ‘Sint Ignatius in Glorie’      Schema plafond

Sant'Ignazio: Andrea Pozzo 'Sint Ignatius in Glorie'
foto: Sailko

Als je naar de zijbeuken loopt, ontdek je dat veel van wat je net zag toen je bij de  schijf stond een illusie blijkt te zijn. Dat is nu eenmaal de beperking van het perspectief, het werkt alleen vanuit één punt.

Apsis       Inzoomen

Sant'Ignazio: apse main altar
Wikipedia en foto inzoomen: David Macchi
Sant'Ignazio" main altar apse
Wikipedia
Sant'Ignazio: fresco Jaël  Sisera (pendentief)
Wikipedia

We gaan naar het westen en steken het Piazza Navona over en komen dan bij de Via di Tor Millina en slaan dan rechtsaf in de Via della Pace.

Vervolg Rome dag 6: Santa Maria della Pace