Santi Quattro Coronati


Herman van Swanevelt ‘Zicht op Santi Quattro Cordonati’

We gaan weer naar boven en verlaten via het binnenhof en het uitgebouwde portaal met vier oude klassieke Ionische zuilen de San Clemente. Slaan dan direct rechtsaf en steken de Via di Giovanni Laterano over en komen in de Via dei Querceti. Hier zie je meteen de hoge muren van de kerk en het klooster van de Santi Quattro Coronati.

Vlak voor het klooster slaan we linksaf in de Via dei Ss Quattro, waar de ingang van de kerk ligt.

Via dei Ss Quattro

Via dei Ss Quattro
foto: Teggelaar

Santi Quattro Coronati en facade     Plaquette     Facade detail    Opengewerkt

Santi Quattro Coronati en facade Rome
foto’s: Gobblere en facade Joe Shlabotnik

En de plattegrond kerk en klooster van de Santi Quattro Coronati. Aan de rechterkant is de ingang tot het kloostercomplex en de kerk. De kerk is zoals de naam al zegt naar vier heiligen vernoemd. Na de Renaissance wisten de monniken niet meer naar welke vier heiligen de kerk genoemd was. In de 17e eeuw werd besloten om vier soldaten en vier beeldhouwers weer te geven in een fresco. Deze acht christenen hebben onder Diocletianus geweigerd om de heidense God Aesculapius te vereren. Deze belediging kon natuurlijk niet ongestraft blijven. De heren christenen werden afgeranseld met zwepen waarvan aan de uiteinden schorpioenen waren vastgebonden. Na de dodelijke beten werden de lijken in loden kisten gelegd en in de zee geworpen. De kerk is in de 4e eeuw gebouwd. Na de verwoesting in de 11e eeuw door de Noormannen is een stevige vesting natuurlijk niet verwonderlijk. De pausen in de Middeleeuwen gebruikten niet voor niets vaak de Santi Quattro Coronati bij gevaar als schuilplaats.

Ingang naar tweede binnenhof en de facade

Santi Quattro Coronati: Ingang naar tweede binnenhof
foto’s: Nicholas Hartmann en Joe Shlabotnik

Tweede binnenhof

Santi Quattro Coronati: tweede binnenhof
foto: Teggelaar

Ingang naar de kapel van Silvester

Santi Quattro Coronati: ingang kapel Silvester
foto: Teggelaar
Santi Quattro Coronati: Silvester kapel
foto’s: Sailko

Silvester kapel    Andere zijde van de kapel    De vloer

Als we in het tweede  binnenhof komen, vragen we eerst de sleutel aan de nonnen om de aardige kapel die aan de heilige Silvester gewijd is te bekijken.De frescocyclus komt uit de 13e eeuw. De onbekende schilders van deze fresco’s waren zeker geen grote kunstenaars. Toch is de wijze waarop zij het verhaal van de heilige Silvester en keizer Constantijn vertellen en vorm hebben gegeven ontroerend door zijn eenvoud en directheid. Als we in de kapel met een tongewelf komen, begint direct boven de ingangsdeur het verhaal.

Onder de Tronende Christus in de lunet begint het verhaal ov er de heilige Silvester. Het is gebaseerd op de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine (Wikipedia) en is hier in het Engels te lezen (wel even scrollen).

Het begin van het verhaal
Christus tussen de apostelen, Maria, Johannes de Doper en twee engelen

Santi Quattro Coronati: Silvester kapel fresco's Christus apostelen, Maria, Johannes de Doper engelen
Wikipedia

Scène 1

In het midden zie je de arme keizer Constantijn doodziek in zijn bed liggen. Hij is met melaatsheid gestraft door de Heer omdat hij de christenen heeft vervolgd. Naast zijn ziekbed staan zijn heidense adviseurs. Zij raadden hem aan om niet te zachtzinnig te zijn met het geneesmiddel. Zo stellen zij aan de keizer voor om drieduizend kinderen te doden en in hun bloed een geneeskrachtig bad te nemen. Links van het midden zie je moeders de keizer smeken om hun kinderen te sparen. 

Santi Quattro Coronati: Silvester kapel fresco's  Moeders smeken Constantijn
Wikipedia
Santi Quattro Coronati: Silvester kapel fresco's Petrus Paulus verschijnen aan Constantijn
Wikipedia

Scène 2
Petrus en Paulus verschijnen aan Constantijn in zijn droom (ingangsmuur midden)

Voor Constantijn een besluit nam, zag hij in zijn droom de apostelen, Petrus en Paulus, zij geven de keizer de raad om naar paus Silvester te gaan. Deze paus kende een bron die melaatsheid genezen kon.

Scène 3 A
De gezanten van Constantijn komen aan bij de berg Soratte
(ingangsmuur rechts)

Rechts van het midden zie je drie ruiters die op zoek gaan naar Silvester die op dat moment als kluizenaar leefde op de Monte Socrate. Op de rechterwand gaat het verhaal verder.

Santi Quattro Coronati: Silvester kapel fresco's  berg Soratte
Wikipedia
Santi Quattro Coronati: Silvester kapel fresco's kluizenaar Sylvester gezanten
Wikipedia

Scène 3B

Gezanten nodigen de kluizenaar Sylvester uit.
(aangrenzende linkermuur)


Scène 4
Sylvester laat portretten van Petrus en Paulus zien (linkermuur)

Hier laat Silvester aan de keizer twee portretten van Paulus en Petrus zien. Constantijn stond perplex het waren de figuren die hij in zijn droom had gezien.

Santi Quattro Coronati: Silvester kapel fresco's Sylvester portretten Petrus Paulus
Wikipedia
Santi Quattro Coronati: Silvester kapel fresco's Sylvester doopt Constantijn
Wikipedia

Scène 5
Sylvester doopt keizer Constantijn (linkermuur)

Natuurlijk luisterde de keizer nu naar Silvester en hij werd gedoopt en o ja, natuurlijk ook genezen.

Scène 6
Constantijn overhandigt de tiara aan Sylvester nadat hij genezen is (linkermuur)

Santi Quattro Coronati: Silvester kapel fresco's Constantijn overhandigt tiara Sylvester
Wikipedia

“[…] the Emperor Constantine was cured of leprosy by the virtue of the baptismal water administered by Sylvester.
The Emperor, abjectly grateful, not only confirmed the bishop of Rome as the primate above all other bishops, he resigned his imperial insignia and walked before Sylvester’s horse holding the Pope’s bridle as the papal groom. The Pope, in return, offered the crown of his own good will to Constantine, who abandoned Rome to the pope and took up residence in Constantinople. “The doctrine behind this charming story is a radical one,” Norman F. Cantor observes: “The pope is supreme over all rulers, even the Roman emperor, who owes his crown to the pope and therefore may be deposed by papal decree”. The legend gained wide circulation […]”
Source: Wikipedia Legacy

Je zou denken een mooi einde van het verhaal, maar nee hoor de kunstenaars hadden nog wat ruimte op de linkerwand over. Hier wordt de heilige Silvester geschilderd als hij in conflict komt met een jood. De jood prevelt enkele woorden in het oor van een stier en zie het arme beest valt ter plekke dood neer.

Hiermee lijkt Jaweh de strijd beslecht te hebben, maar dan buigt Silvester zich over de dode stier en fluistert de naam van de Heer in zijn oor en zie het leven kwam weer in de stier en hij krabbelde overeind.

Scène 8
Sylvester brengt de stier tot leven en overtuigt de rabbijn (rechter muur)

Santi Quattro Coronati: Silvester kapel fresco's Sylvester brengt de stier tot leven
Wikipedia

In het aangrenzende fresco is het verhaal van de heilige Helena afgebeeld. Helena was de moeder van Constantijn. Zij heeft op de berg van Calvarie het kruis van Christus teruggevonden en naar Rome verscheept.

Scène 9
Helena vindt het kruis van Christus (rechter wand)

Santi Quattro Coronati: Silvester kapel fresco's Helena vindt Christus' kruis
Wikipedia

Zicht op de ingang van de kerk

Santi Quattro Coronati: ingang van de kerk

Ingang kerk

 Als we de kapel van Silvester verlaten en de sleutel weer teruggeven, laten we nog wel even een fooi achter voor de nonnen van dit klooster. We lopen nog even naar de kerk zelf waar prachtig cosmatenwerk op de vloeren te zien is.

Santi Quattro Cordonati: kerkingang
foto: Teggelaar

Santi Quattro Coronati kerk en apsis    Zijbeuk

Santi Quattro Coronati  kerk schip
foto’s Sailko en apsis: Liv Ellingsen

Als we in de linker zijbeuk staan, is bij een deur een koord met een bel te zien. Als we aan het koord trekken wordt de deur geopend. We zien dan een bijzonder mooi kloosterhofje uit de 13e eeuw dat nog volledig intact is. Het is door de beeldhouwers en metselaars ter nagedachtenis van de vier heiligen aan wie deze kerk gewijd is, gebouwd. De put in het midden komt nog uit de 12e eeuw.

Binnenhof Santi Quattro Coronati    Andere zijde

Binnenhof Santi Quattro Coronati
foto’s: donaldjenkins en andere zijde: Hervé Simon

Fontein      Binnenhof van de Santi Quattro Cornato

Binnenhof Santi Quattro Coronati fontein
foto’s: Liv Ellingsen en Sailko

Vervolg Rome dag 3: Santo Stefano Rotondo