San Marco II

San Marco

C. Grubas ‘Het schip van de  San Marco’ 19e eeuw       Tegenwoordig
Mihály Kovács ‘Interieur van de San Marco‘ 1873-1875

Web Gallery of Art

San Marco

foto: Keele 37

In 1063 is begonnen met de gouden mozaïeken die een groot deel van de koepels, muren en vloeren beslaan. Deze vroege mozaïeken zijn gemaakt door mozaïekwerkers uit het Oosten. Omdat de Venetianen de technieken van de uitheemse kunstenaars overnamen, ontstond er een combinatie van Westerse en Byzantijnse vormen. De mooiste mozaïeken van de kerk bevinden zich in de Hemelvaartskoepel (de centrale koepel) en de twaalfde-eeuwse Pinksterkoepel.

Apsis Pantocrator       Beelden v.l.n.r. Andreas, Jacobus, Petrus en Maria

foto: MatthiasKabel

Hemelvaart mozaïek        Christus        Inzoomen

foto: Steven Zucker

Hemelvaart mozaïek in situ

foto: Richard Mortel

Pinksteren mozaïek        Heilige Geest

foto’s: Dennis Jarvis

In de narthex (voorhal) zijn bij binnenkomst (westzijde dus de kant van de façade) en links (noordzijde) mozaïeken uit de 12e en 13e eeuw uit het Oude Testament te zien waaronder de schepping, en de levens van Abraham en Jozef (Web Gallery of Art mozaïeken).

Creation mosaic      Detail      Zoom in       In situ

foto’s: amberapparently; detail: Slices of Light en in situ Wikipedia
Web Gallery of Art

Mozaïek ‘Christus’ doop’ c. 1350      T.S. Smith ‘Baptisterium’
 Antonietta Brandeis ‘Battistero’ 1910

“Op de muren worden scènes uit het leven van Johannes de Doper afgebeeld in de vorm van mozaïeken, terwijl in de ante-doopkapel de kindertijd van Christus wordt weergegeven. Boven de bronzen doopvont, die is ontworpen door Sansovino, toont de koepel de verspreiding apostelen die de wereld intrekken. Elke apostel wordt afgebeeld terwijl hij een persoon van een andere nationaliteit doopt, als verwijzing naar het gebod van Christus om het evangelie aan alle mensen te verkondigen. Boven het altaar bevindt zich de tweede koepel, waarin Christus in al zijn glorie wordt afgebeeld, omringd door de negen engelenkoren. Het altaar bestaat uit een imposante granieten rots die, volgens de overlevering, vanuit Tyrus naar Venetië werd gebracht na de Venetiaanse verovering. Volgens de overlevering is deze rots dezelfde waarop Christus stond om zijn boodschap aan de mensen van Tyrus te verkondigen.” Vrij vertaald uit Wikipedia

Titiaan ontwerp mozaïek         In situ

Het einde van de mozaïekkunst werd ingeluid toen in de zestiende eeuw veel bekende Venetiaanse schilders (Titiaan, Tintoretto, Salviati) ontwerpen gingen maken voor de mozaïeken en een deel van de originele mozaïeken werd vervangen. De kunstenaars vergaten dat de eisen van een goed mozaïek niet gelijk zijn aan die van een goed schilderij. Nu werden als het ware schilderijen uitgevoerd in mozaïek. Ondanks vele latere toevoegingen en vernielingen is het originele middeleeuwse schema grotendeels behouden.

foto in situ: Richard Mortel

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw werden de mozaïeken schoongemaakt en teruggebracht naar hun oorspronkelijke glorie. Bovendien werd een groot onderzoek uitgevoerd door de kunsthistoricus Otto Demus ‘The mosaics of San Marco in Venice‘  Als we in de kathedraal zijn, zullen we niet alleen stilstaan bij de mozaïeken die zich boven ons hoofd bevinden, maar bekijken we ook de twaalfde-eeuwse vloer, die bestaat uit een kleurrijk geometrisch mozaïek van antiek marmer, purper steen en glas met afbeeldingen van dieren en vogels.

Het ontslapen van de maagd Maria en de gewelven van de kapel

De afbeelding laat het mozaïek zien dat zich bevindt aan de rechterzijde van het tongewelf van de Mascoli-kapel in San Marco. Het stelt de Visitatie en het ontslapen van de Maagd voor. Hoewel Jacopo Bellini en Michele Giambono ook hebben bijgedragen aan de creatie van het mozaïekontwerp, is de compositie van het mozaïek gemaakt door Andrea del Castagno. Hij wordt verondersteld de cartoon voor het mozaïek te hebben gemaakt voordat hij Venetië in 1442 verliet. Venetië stond destijds meer open voor de Florentijnse stijl. Vrij vertaald uit: Web Gallery of Art

David Dalhoff Neal ‘Interieur van de San Marco, Venice’ 1890

Art Institute Chicago

Vervolg Venetië dag 3: San Marco III