Keizerlijke fora: Vespasianus en Nerva

Het forum van Vespasianus  ook wel vredestempel genoemd

Geheel oostelijk, direct achter de tempel van Romulus ligt het Vredes Forum ook wel het Forum van Vespasianus genoemd. Er is tegenwoordig bijna niets meer van overgebleven. Het werd in opdracht van Vespasianus gebouwd. Het gehele complex was een groot rechthoekig plein, omgeven door zuilengangen. Aan de achterkant stond de vredestempel, als gedenkteken aan het sluiten van de vrede na een lange periode van burgeroorlogen. In deze tempel, die niet op een hoog podium stond, werd de buit die de zoon van Vespasianus, Titus, uit Jeruzalem had meegebracht bewaard. Aan weerszijden van deze tempel stonden bibliotheken en galerijen met beroemde beelden.

Restanten van de tempel van de vrede en de zuilen      Overblijfselen     Aedes Pacis

Tempel van de vrede Vespasianus Forum: restanten
foto’s: Courtesy of www.HolyLandPhotos.org, columns: Deb Nystrom en Aedes Pacis: Gustavo Le Piazza

Hal van het Vredes Forum en de “Forma Urbis Romae” 
De huidige muur van de “Forma Urbis Romae”

Vredes Hal en “Forma Urbis Romae” 

Forum of Nerva

Standbeeld Nerva Via Fori dei Imperiale
foto’s: Carole Raddato en Szilas

Standbeeld van Nerva Via Fori dei Imperiale

“Het forum staat ook bekend als het Forum Transitorium omdat het de functie overnam van de drukke toegangsweg tot het Forum Romanum, het Argiletum.”

“Om geen onnodige ruimte te verspillen liet de architect de gebruikelijke zuilengangen aan de lange zijden vervangen door rijen van 20 zuilen die direct aan de buitenmuur vastgemaakt werden. De oostelijk muur van het forum was in feite de westelijke muur van de Vredestempel, die in zuidelijke richting werd verlengd tot aan de Basilica Aemilia. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimte tussen het Forum van Nerva en de in een schuine lijn hierop staande Basilica Aemilia kreeg de zuidelijke muur van het forum een halfronde vorm. Hier was de monumentale toegang vanaf het Forum Romanum.” Geciteerd uit Wikipedia

Forum van Nerva doorgang naar de Subura en de fries

“Van de colonnade langs de oostelijke muur zijn twee zuilen bewaard gebleven. Deze paars marmeren zuilen zijn in de Korinthische orde en ondersteunen een attika, waaraan een 2,65 meter hoog reliëf van Minerva hangt. Op de fries van het hoofdgestel staan vrouwen afgebeeld in huishoudelijke situaties als het spinnen, weven en bij de geboorte van kinderen. De zuilen en de attika zijn altijd bovengronds zichtbaar geweest. Na de middeleeuwen werden ze Le Colonnacce genoemd, de lelijke zuilen.” Geciteerd uit Wikipedia

Youtube  remnants and a reconstruction (2.13 minutes)
Afbeeldingen van het Forum (Wikipedia)

Nerva Forum doorgang Subura
foto’s: F. Tronchin en Frieze: Petr Dvorak

De overblijfselen van het forum van Nerva en de huidige stedelijke context 

Forum Nerva: overblijfselen
foto: Carole Raddato

  Nerva Forum en een reconstructietekening        In de Middeleeuwen ca. 1000
G. Battista Piranesi ‘Forum van Nerva’ 1748 – 1778       Rijksmuseum, Amsterdam

Nerva Forum
foto’s: Petr Dvorak en de reconstructie tekening: Carole Raddato

Vervolg Rome dag 3: Keizerlijke fora: Forum van Trajanus, markt en zuil