Hadrianus Villa: Hal met Dorische zuilen, Quadriportico en Piazza d’Oro

Hadrian's Villa: Barracks of  Vigili
foto: Daderot

De barakken van Vigili

We lopen verder naar het westen en zien dan aan onze linkerhand eerst de barakken van de Vigili (brandweerlieden). Ook deze ruimte die uit twee verdiepingen bestond, werd door het personeel gebruikt.

Villa Hadrianus: Teatro Marittimo, terrassen, Tholos en theater

Exedra van het hof met Dorische zuilen

Hadrian's Villa: Exedra Hall of Dorian columns
foto: Carole Raddato

Hof met Dorische zuilen

Iets verder is de hof van de Dorische zuilen te vinden. Het gebouw is een basiliek geweest waar Hadrianus recht sprak. De rechthoekige zaal mat 32 bij 23 meter. Het gebouw werd deels omgeven door een portico die door 36 pijlers gedragen werd. De kapitelen en basementen van deze pijlers zijn in de Dorische stijl gemaakt. Een deel van deze pijlers met de architraaf, fries en met het afsluitende tongewelf zijn nu nog te zien.

Het bijzondere aan de Dorische pijlers is dat deze volstrekt afwijken van de klassieke canon. De verjonging van de zuilen is veel sterker dan volgens de klassieke (vitruviaanse) regels is toegestaan. allowed by classical (vitruvian) rules.

Hadrian's Villa: Hall Dorian columns
foto’s: Camelia.boban en hof: Zannf

Hof met Dorische zuilen     Inzoomen      Youtube digital reconstructie

Hadrian's Villa: Hall Dorian columns
foto: Carole Raddato

Vervolgens komen we bij het quadriportico met een visvijver en een cryptoporticus waar we natuurlijk ingaan. Als je goed kijkt zie je nogal wat graffiti waaronder een handtekening van de beroemde Giovanni Battista Piranese.

Quadriportico met visvijver

Hadrian's Villa: Quadriportico with fishpond
foto’s: Carole Raddato
Hadrian's Villa: Model Piazza d'Oro
photos: Carole Raddato and aerial: Roger Ulrich

Maquette Piazza d’Oro en video digital reconstructie
Piazza d’Oro luchtfoto

We lopen door naar het meest westelijk gebouw dat opgegraven is: het Piazza dOro. Dit is in architectonisch opzicht een van de meest opvallendste en interessantste gebouwen. Als je het dagprogramma VI volgt, waar de 17e eeuwse architect Borromini aan bod komt, moet je maar goed opletten hoe veel elementen van de hypethrale ruimte terugkeren bij Borromini.

Het gebouw bestaat uit een groot vierhoekig zuilenhof van 100 bij 60 meter met in het midden een vijver die weer door een tuin omgeven wordt.

De plattegrond van het Piazza d’Oro:
1. Ingang met een octagonaal ribgewelf 2. Dubbele colonnade van het peristilium 3. Axiale vijver 4. Binnenhof 5. Hypethrale ruimte met ingewikkeld gebogen lijnen 6. Nympheum in de vorm van een exedra1.

IHeel bijzonder is de hypethrale ruimte met het daarachter liggende nympheum in de vorm van een kwartcirkel. De hypethrale (Grieks: hypaithros= onder de vrije hemel) is een centraalbouw waar binnen een achthoek een kruisvormige plattegrond in is geschreven. De wanden van deze kruisvorm zijn afwisselend concaaf en convex. Daarnaast worden centrale en diagonale assen gebruikt. Dit soort plattegronden met zulke assen hebben grote invloed gehad op de barokarchitectuur. Kunstenaars uit de Barok zoals Cortona, Borromini en Bernini gebruikten ook vaak centrale plattegronden met concave en convexe muurvlakken.

Het ingangsgebouw tegenover de hypethrale ruimte is eveneens opmerkelijk. Ook hier een centrale plattegrond met gebogen wanden. De koepel bestaat uit een octagonaal ribgewelf. Het bijzondere is dat slechts acht pijlers dit gewelf dragen en net als bij het Pantheon zijn het ook hier acht pijlers die de koepels dragen.

Zuidzijde Piazza d’Oro (gouden hof), peristylium     Tekening
Video reconstruction      Video 3D model 

Hadrian's Villa: Southern side Piazza d’Oro (Golden Hall)
foto: Carole Raddato

Vervolg Rome Villa Hadrianus: Teatro Marittimo, terrassen, Tholos en theater