Ghirlandaio en de Tornabuoni-kapel VIII

De kruisgewelven, de wand bij het altaar en het altaarstuk

De Tornabuoni Chapel      Onderaanzicht      Inzoomen      Glas-in-lood ramen

Tornabuoni Chapel  Santa Maria Novella
photos chapel: Diego Delso, delso.photoPierre-Selim Huard; window: Diotime; view: Abrey82

Boven in de vier velden van het kruisribgewelf zijn de evangelisten weergegeven. De wand met het altaar heeft drie gebrandschilderde ramen. Hiernaast aan de onderzijde zijn Giovanni links van het raam en zijn vrouw rechts ervan te zien. Hierboven is rechts Johannes in de woestijn geschilderd en links een Aankondiging. Het muurvlak wordt beëindigd met twee verhalen uit het leven van Dominicus, wat in deze hoofdkerk van de Dominicanen een voor de hand liggende keus is. Geheel boven in de lunet is de Kroning van Maria te zien.

Gewelven onderaanzicht
Johannes    Lucas  Marcus    Matteüs

Ghirlandaio Vaults Tornabuoni chapel
foto’s: Diego Delso, delso.phot

In de achterwand zijn drie gebrandschilderde ramen die ontworpen zijn door Ghirlandaio. In de glas in lood vensters zijn gebeurtenissen uit het leven van Maria en  heiligen zoals Dominicus te zien. De hemelvaart van Maria is in het midden geheel boven te zien (voor meer afbeeldingen van de ramen zie Wikipedia).

   Glas-in-lppd ramen      Schema van de ramen

Tornabuoni chapel Stained -glass windows

Het Tornabuoni altaarstuk (Italiaans – Pala Tornabuoni) is een tempera op paneelschilderij gemaakt door Domenico Ghirlandaio en zijn atelier als het hoofdaltaarstuk voor de Tornabuoni Kapel in Santa Maria Novella. Het werd rond 1490 begonnen en rond 1498 voltooid, vier jaar na de dood van de schilder. Het is nu verdeeld over verschillende musea, waarbij het centrale paneel en twee andere nu te vinden zijn in de Alte Pinakothek in München.” Vertaald uit: Wikipedia

Ghirlandaio 'Pala Tornabuoni'� detail

Pala Tornabuoni        Reconstructie

Ghirlandaio 'Pala Tornabuoni'

De opening van de Tornabuoni-kapel voor het publiek

In vier jaar tijd tussen 1486 en 1490 is de kapel geschilderd tot grote tevredenheid van de Tornabuoni’s. Zo’n immens karwei was alleen mogelijk als de kunstenaar beschikte over een groot atelier en de hulp van zijn broers, zwager, assistenten en meerdere leerlingen (in dit geval zelfs de jonge Michelangelo). De familie Ricci was absoluut niet tevreden integendeel zij was geschokt toen de kapel voor het publiek geopend werd. Volgens hen had Giovanni Tornabuoni zich niet aan de afspraken over het familiewapen gehouden toen hij de rechten van hen had gekocht.

‘Maar bij de onthulling van de kapel had men de poppen aan het dansen, want met veel m isbaar zochten de heren Ricci naar hun wapen, en toen ze dat niet vonden, gingen ze ten slotte met hun contract naar de Raad van Acht. Waarop de Tornabuoni erop wezen dat het wapen op de meest in het oog springende, eervolste plaats was aangebracht; en hoewel de anderen uitriepen dat het daar [op het frontispice onder een boog die de top van dat paneel vormt, bracht hij een onbenullig schildje aan van de Ricci] niet te zien was, kregen ze te horen dat ze ongelijk hadden, want omdat Giovanni het had laten aanbrengen op een zo eervolle plaats, namelijk vlak bij het Allerheiligst Sacrament, moesten zij zich daarmee tevreden stellen.’ Giorgio Vasari, Lives of the Artists

Vervolg Florence dag 5: Brancacci-kapel (Santa Maria del Carmine) I